ACRYLIC

AZTO
AZTO
Jelly Roll Blues
Jelly Roll Blues
Ginoza farm lab
Ginoza farm lab
Ginoza farm lab
Ginoza farm lab
Aztikio artshow
Aztikio artshow
mimeograph
mimeograph
mimeograph
mimeograph
go "tiki" around
go "tiki" around
south sea cinema
south sea cinema

tiki oasis artshow 2018 (San Diego)

menehune
menehune

"TIKI BUBBLE BEACH PARTY" Bubble Pop Gallery(LA)

Naro village
Naro village

"BIG KAHUNA TIKI ART SHOW" Kustom Lane Gallery(Australia)

Wahini
Wahini

"BIG KAHUNA TIKI ART SHOW" Kustom Lane Gallery(Australia)

Air Lines Posters
Air Lines Posters

"Tiki Air Lines fly to south sea islands" Postcard design

Air Lines Posters
Air Lines Posters

"Tiki Air Lines fly to south sea islands" Postcard design

Air Lines Posters
Air Lines Posters

"Tiki Air Lines fly to south sea islands" Postcard design

small paintings
small paintings